Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska to jedna z czterech rzeszowskich uczelni wyższych. Jest to szkoła państwowa utworzona w 1963 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1974 roku.

Obecnie, uczelnia kształci ponad 14 tys. studentów na studiach I oraz II stopnia na sześciu wydziałach:

  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  • Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
  • Wydział Zarządzania

Politechnika posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i naukowo-badawczą, która umożliwia – jako pierwsza uczelnia w kraju – kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego. Pozyskiwanie funduszy unijnych umożliwiło rozbudowę oraz rozwój Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz (zakupienie nowych samolotów), doposażenie laboratoriów oraz budowa ośrodka administracyjno-bibliotecznego wyposażonego w wartościowe pozycje z różnych dziedzin nauki.

Oprócz rozbudowanego zaplecza naukowego, studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z szeregu zajęć dodatkowych. Na terenie uczelni znajduje się nowoczesna hala sportowa oraz plenerowa siłownia. Poza tym, studenci mogą zapisać się do działającego przy Politechnice – Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny, który pełni funkcję reprezentacyjną nie tylko uczelni ale również miasta Rzeszowa. Rozwój zainteresowań  studentów umożliwiają także liczne koła studenckie prowadzone na poszczególnych wydziałach.