Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na menadżerów techników. W dobie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych wymaga się od inżynierów posiadania nie tylko wiedzy oraz umiejętności technicznych ale również menadżerskich. Połączenie tych zagadnień umożliwia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu inżynierii produkcji w branży maszynowej oraz zarządzania i ekonomii. Są oni przygotowani do projektowania procesów produkcyjnych z uwzględnieniem innowacyjnych technologii. Potrafią opracować technologię produkcji w przemyśle maszynowym, oraz nadzorować przebieg procesów. Ponadto, posiadają umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania personelem, kosztami i kapitałem.

Studia stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w Rzeszowie można studiować zarówno w trybie niestacjonarnym, jak i stacjonarnym. Istnieje również możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Politechnika Rzeszowska oferują także możliwości podjęcia studiów podyplomowych, które są dodatkowym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studia I stopnia

Wybierając kierunek ZiIP student ma możliwość obrania kilku ścieżek specjalizacji. Są one przygotowane w oparciu o współczesne wymagania rynku pracy i uwzględniają niezbędne umiejętności, jakie absolwent powinien posiadać ubiegając się o posadę w branży przemysłu maszynowego. Specjalizacje dostępne w ramach kierunku to:

  • Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
  • Logistyka Produkcji
  • Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji

Studia II stopnia

Kontynuując kształcenie na studiach II stopnia, student ma do wyboru cztery specjalizacje skupiające się wokół umiejętności odpowiedniego zarządzania i organizacji produkcji. Dzięki temu, techniczna wiedza studenta jest uzupełniana o dodatkowe informacje i umiejętności menadżerskie. Specjalizacje dostępne na studiach II stopnia to:

  • Ekologia Produkcji
  • Nowoczesne Metody Zarządzania Produkcją
  • Nowoczesne Technologie Informacyjno Komunikacyjne w Przedsiębiorstwie
  • Zintegrowane systemy wytwarzania

Specjalności

Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Studenci w trakcie studiów na tej specjalności zdobywają umiejętności z problematyki analizy oraz projektowania i implementacji systemów wspomagających współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Oprócz tego uczą się podstaw programowania a także tworzenia baz danych w najczęściej stosowanych programach. Główną zaletą tej specjalizacji jest uzyskanie wiedzy i umiejętności informatycznych pozwalających na zastosowanie najnowszych technologii w wielu branżach. Tacy specjaliści są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy polskim oraz zagranicznym.

Logistyka Produkcji

Studenci przygotowywani są do planowania działalności logistycznej w różnych etapach procesów wytwórczych i odbioru. Nabywaj wiedzę związana z funkcjonowaniem współczesnych systemów logistycznych i transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych. Studia obejmują naukę wykorzystania najczęściej stosowanych narzędzi informatycznych wspomagających wyżej wymienione procesy.

Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji

Absolwenci tej specjalności zyskują wiedzę kluczową do rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa  na rynku. Obejmuje ona: zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, bhp, recykling, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko, procesy opracowywania nowych technologii i wiele innych. Głównym atutem tej specjalności jest zdobycie umiejętności menadżerskich, które obejmują zarządzanie personelem, finansami oraz całą produkcją.