Przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rzeszów obejmuje naukę w ogólnym toku kształcenia a następnie na jednej spośród trzech specjalizacji. Ogólny tok kształcenia to przedmioty techniczne oraz humanistyczne, które skupiają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu absolwentowi tego kierunku. W dalszym toku nauki, studenci mogą uzyskać specjalizację w zakresie: Logistyki produkcji, Informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz Systemów zapewnienia jakości produkcji.

 W czasie trwania 3,5 letnich studiów I stopnia studenci zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów:

Ogólny tok kształcenia:

 • BHP i ergonomia
 • Ekologia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo gospodarcze
 • Logika
 • Podstawy niezawodności i eksploatacji maszyn
 • Procesy produkcyjne
 • Systemy CAD/CAM
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Standaryzowane systemy zarządzania
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do techniki
 • Finanse i rachunkowość
 • Odlewnictwo i spawalnictwo
 • Marketing
 • Mechanika techniczna
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Socjologia społeczna
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Grafika inżynierska
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Informatyka
 • Obróbka ubytkowa
 • Przeróbka plastyczna
 • Język obcy
 • Statystyka matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa
 • Materiałoznawstwo
 • Termodynamika
 • Wychowanie fizyczne
 • Wytrzymałość materiałów
 • Badania operacyjne
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Bazy danych
 • Technologia maszyn
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Maszyny technologiczne
 • Mechanika płynów
 • Metrologia elektroniczna
 • Podstawy metrologii
 • Projektowanie inżynierskie
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Ochrona własności intelektualnej

Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Języki programowania
 • Sieci komputerowe
 • Biznes elektroniczny
 • Inżynieria oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Technologie internetowe
 • Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Analiza i wizualizacja danych
 • Wykład monograficzny
 • Wzorce projektowe systemów informatycznych
 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

Logistyka produkcji

 • Systemy transportowe
 • Zarządzanie logistyczne
 • Dystrybucja wyrobów
 • Koszty i kontroling logistyk
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Sterowanie przepływem produkcji
 • Sterowanie zapasami
 • Systemy magazynowe i sterowanie zapasami
 • Systemy magazynowo – transportowe
 • Systemy opakowaniowe
 • Transport wewnętrzny
 • Elektroniczna obsługa klientów
 • Komputerowe wspomaganie systemów produkcyjnych
 • Logistyka recyklingu

Systemy zapewnienia jakości produkcji

 • Normalizacja i certyfikacja
 • Czystsza produkcja i recykling
 • Kontrola i badania nieniszczące
 • Systemy zarządzania środowiskiem EMAS
 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie technologią i transferami
 • Jakość i bezpieczeństwo usług informatycznych
 • Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania
 • Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania